Usługi Cmentarne

Oferujemy:

– Przygotowanie miejsca na cmentarzu do pogrzebu tj. otwarcie i zamknięcie grobowca/nagrobka
– Ekshumacje zmarłych
– Budowanie katakumb i grobowców
– Profesjonalne zarządzanie cmentarzem
– Dbanie o porządek na cmentarzu
– Opieka nad grobami