Usługi Pogrzebowe

Oferujemy:

– Kompleksowe organizacje pogrzebów
– Kremacje (spopielanie ciał zmarłych)
– Pochówki płodów/dzieci martwo narodzonych
– Balsamacje zmarłych
– Eleganckie trumny
– Urny: metalowe, ceramiczne i drewniane
– Klepsydry
– Usługi kamieniarskie (nagrobki)
– Tabliczki: metalowe (UNIKALNE WŁASNE WZORY)
– Kwiaty (wieńce i wiązanki)
– Reportaże fotograficzne
– Muzyczna oprawa pogrzebów
– Przygotowanie zwłok do pogrzebu
– Garderoba dla zmarłych
– Kaplica pogrzebowa
– Własna chłodnia (całodobowa)
– Karawany pogrzebowe: różne modele
– Pogrzeby w ramach zasiłku ZUS/KRUS
– Pogrzeby różnych wyznań
– Pogrzeby świeckie
– Międzynarodowe przewozy zmarłych
– Eksportacja całodobowa
– Ekshumacje zmarłych
– Przewozy uczestników pogrzebów
– Całoroczna opieka nad grobami